Etiquetado: concentración

Concentració LLei Dependència

Dijous, 26 de Febrer 2015
A les 18:30 hores en la Plaça de Baix

PER A EXIGIR A LA GENERALITAT VALENCIANA!

 • LA RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS EN EL TERMINI DE 6 MESOS, ESTABLIT PER LLEI.
 • RESOLUCIÓ IMMEDIATA DE TOTS ELS EXPEDIENTS, ACUMULATS SENSE RESOLDRE EN LA TAULA DE LA CONSELLERIA, ALGUNS DES DEL 2007. EN AQUESTS MOMENTS 26.000 PERSONES ROMANEN EN LLISTA D’ESPERA.
 • QUE S’EFECTUE L’ABONAMENT DE LES PRESTACIONS, QUE EN AQUEST MOMENT SÓN JA QUASI 3 MESOS DE RETARD.
 • LA CORRECTA APLICACIÓ DELS SERVEIS I PRESTACIONS DE LA LLEI.
 • CONTRA LES RETALLADES I ELS OBSTACLES, QUE TANT EL GOVERN CENTRAL COM LA GENERALITAT, ESTAN IMPULSANT EN SANITAT I EN LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA I QUE DE FORMA CRUEL AFECTARAN Als MÉS NECESSITATS.
 • CONTRA L’ELIMINACIÓ DE LA GRATUÏTAT DELS MEDICAMENTS A DISCAPACITATS.
 • CONTRA EL DECRET 113/2013, DE 2 D’AGOST, DEL CONSELL, PEL qual S’ESTABLEIX EL RÈGIM I LES QUANTIES DELS PREUS PÚBLICS A PERCEBRE EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS.
 • EXIGIM A l’AJUNTAMENT QUE DEFENSE A les PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA IL·LICITANES I A LES SEUES FAMÍLIES, DAVANT LA GENERALITAT VALENCIANA I LA NEFASTA GESTIÓ QUE ESTÀ DUENT A TERME EN L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA.
 • L’ÚLTIM DECRET, OBLIGA Al *REPAGO A les PERSONES USUÀRIES DE RESIDÈNCIES, CENTRES DE DIA, CENTRES OCUPACIONALS, Etc., QUE ESTÀ OBLIGANT A MOLTA GENT A ABANDONAR AQUESTS SERVEIS PER NO PODER PAGAR-LOS.
 • PER LA DIGNITAT DE LES PERSONES DEPENENTS I LES SEUES FAMÍLIES
 • Convoca: Plataforma en defensa de la Llei de la Dependència de Elx
Anuncios

Concentración Ley de Dependencia

Jueves, 26 de Febrero 2015

A las 18:30 horas en la Plaça de Baix

¡PARA EXIGIR A LA GENERALITAT VALENCIANA!

 • LA RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN EL PLAZO DE 6 MESES, ESTABLECIDO POR LEY.

 • RESOLUCIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS EXPEDIENTES, ACUMULADOS SIN RESOLVER EN LA MESA DE LA CONSELLERÍA, ALGUNOS DESDE EL 2007. EN ESTOS MOMENTOS 26.000 PERSONAS PERMANECEN EN LISTA DE ESPERA.

 • QUE SE EFECTÚE EL ABONO DE LAS PRESTACIONES, QUE EN ESTE MOMENTO SON YA CASI 3 MESES DE RETRASO.

 • LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DE LA LEY.

 • CONTRA LOS RECORTES Y LOS OBSTÁCULOS, QUE TANTO EL GOBIERNO CENTRAL COMO LA GENERALITAT, ESTÁN IMPULSANDO EN SANIDAD Y EN LA LEY DE LA DEPENDENCIA Y QUE DE FORMA CRUEL AFECTARÁN A LOS MÁS NECESITADOS.

 • CONTRA LA ELIMINACIÓN DE LA GRATUIDAD DE LOS MEDICAMENTOS A DISCAPACITADOS.

 • CONTRA EL DECRETO 113/2013, DE 2 DE AGOSTO, DEL CONSELL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN Y LAS CUANTÍAS DE LOS PRECIOS PÚBLICOS A PERCIBIR EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

 • EXIGIMOS AL AYUNTAMIENTO QUE DEFIENDA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA ILICITANAS Y A SUS FAMILIAS, ANTE LA GENERALITAT VALENCIANA Y LA NEFASTA GESTIÓN QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA.

 • EL ÚLTIMO DECRETO, OBLIGA AL REPAGO A LAS PERSONAS USUARIAS DE RESIDENCIAS, CENTROS DE DÍA, CENTROS OCUPACIONALES, ETC., QUE ESTÁ OBLIGANDO A MUCHA GENTE A ABANDONAR ESTOS SERVICIOS POR NO PODER PAGARLOS.

 • POR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y SUS FAMILIAS

 • NO AL TASAZO!!!!

Convoca: Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de Elche

Concentración de repulsa