Etiquetado: Vecinos

Resolucions de l’Assemblea de la Federació de Veïns.

Després del debat dels assistents es van aprovar les següents RESOLUCIONS:

PRIMERA:
Instar als dos Departaments Sanitaris del municipi, tant al de l’Hospital General com a Hospital del Vinalopó, a adoptar les mesures necessàries per resoldre la problemàtica de la saturació en els Centres de Salut, així com a resoldre de forma immediata el problema informàtic, a fi que puga haver-hi comunicació immediata entre els dos serveis hospitalaris i puguen accedir als historials clínics sense cap problema. Cal dir que l’Ajuntament d’Elx ha d’adoptar les mesures de pressió necessàries davant la Conselleria de Sanitat, a fi de resoldre aquesta problemàtica que afecta a un nombre important d’usuaris.

SEGONA:
Instar a l’Ajuntament d’Elx al fet que prenga les mesures necessàries perquè es duga a terme un Pla Integral efectiu contra el morrut roig, amb la implicació de totes les Administracions, propietaris d’horts de palmeres, així com amb moviments socials, atès que es tracta d’un Patrimoni de la Humanitat i està de debò risc d’extinció.

Així com es duguen a terme les actuacions pertinents per fi de protegir les pinades del municipi, afectades per un insecte similar al morrut roig (tomicus destruens), que pot arrasar en poques dècades amb les nostres pinedes.

També al fet que procedisca a una neteja en profunditat del riu Vinalopó i convertir-ho en un atractiu turístic i de gaudi dels il·licitans.

TERCERA:
Davant la recent aprovació de la Llei de Seguretat Ciutadana, mostrar el nostre rebuig a la implantació d’aquesta Llei, perquè considerem que afecten als  drets constitucionals com el dret de reunió o manifestació amb sancions administratives. La ciutadania ha de ser escoltada, i no reprimida.

El camí a seguir és el de la participació ciutadana i no la imposició. La gent està patint en pròpies carns retalles en drets que tenia reconeguts i resulta natural que expresse el seu descontentament en el carrer; i dita descontenta ha de ser arreplegat per les persones que ens governen.

Elx, 23 de febrer 2015

La Junta Permanent de la Federació d’Associacions de Veïns Dama de Elx

Anuncios

Asamblea de la Federación, assemblea de la Federació.

Aquest dissabte 21 de febrer, hem realitzat l’Assemblea de la Federació de Veïns, que aquesta vegada s’ha reunit en la seu de l’Associació de Veïns de Altabix.

En l’Assemblea, es van aprovar per unanimitat dels assistents, l’Informe de gestió d’activitats realitzades així com la gestió econòmica.

Al mateix temps es van debatre les activitats a realitzar al llarg de l’any 2015. Destacant la celebració del Dia del Veí, fent-ho coincidir amb la festivitat de Sant Vicent en el barri de Altabix, el proper dia 13 d’Abril. El desenvolupament de l’Escola Veïnal formant als representants veïnals en temes relacionats amb el medi ambient (sorolls, plaga del morrut roig, reciclatge, horts urbans, etc). Així mateix es continuarà amb el treball de suport i reforç a les Associacions Veïnals.

Este sábado 21 de febrero, hemos realizado la Asamblea de la Federación de Vecinos, que esta vez se ha reunido en la sede de la Asociación de Vecinos de Altabix.

20150221_10442320150221_104439

20150221_110214

En la Asamblea, se aprobaron por unanimidad de los asistentes, el Informe de gestión de actividades realizadas así como la gestión económica.

Al mismo tiempo se debatieron las actividades a realizar a lo largo del año 2015. Destacando la celebración del Día del Vecino, haciéndolo coincidir con la festividad de San Vicente en el barrio de Altabix, el próximo día 13 de Abril. El desarrollo de la Escuela Vecinal formando a los representantes vecinales en temas relacionados con el medioambiente (ruidos, plaga del picudo, reciclaje, huertos urbanos, etc). Asimismo se continuará con el trabajo de apoyo y refuerzo a las Asociaciones Vecinales.

Quejas por no dejar entrar a vecinos a la Junta Municipal

a Asociación Dunass ha denunciado que en la Junta Municipal de El Altet y Balsares, que se celebró el miércoles con los concejales Manuel Rodríguez, Manuela Mora, Vicente Granero; los pedáneos de El Altet, Arenales y Balsares; y diversas asociaciones, la Policía impidió, por orden de los ediles allí presentes, el acceso a la sala a numerosos vecinos que querían escuchar las explicaciones del Ayuntamiento, pese a que, según aseguran desde el colectivo, son sesiones públicas.